Energy : Indonesian government priority

Energy : Indonesian government priority

על ידי FC IMD
נשיא אינדונזיה הכריז כי פיתוח תחום האנרגיה הינו הראשון במעלה בסדר העדיפויות בהווה, על מנת לתמוך בצמיחה כלכלית. הנשיא ג’וקו ווידודו וממשלת אינדונזיה בונים זה עתה את תשתיות האנרגיה ומתעניינים במשקיעים זרים ובהבאת טכנולוגיות חדשות שיוכלו לתמוך בצריכה המקומית המוגברת.
תפוקה של כ 55.5GW כיום, הינה קטנה במידה רבה מידי מצריכת החשמל המוגברת של מעמד הביניים המאסיבי של מדינת אינדונזיה והסקטור היצרני שלו.
ממשלת אינדונזיה החילה תוכנית מתאר כבר ב2014 אשר מטרתה פיתוח התשתיות ושימת דגש עיקרי על אנרגיה ומתחדשות. ממשלת אינדונזיה שמה לה למטרה להגדיל את תפוקת האנרגיה בכ 35GW עד שנת 2019. go to website.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s